Πέμπτη, 10 Απριλίου 2014

Βιβλίο «Ταξιδεύντας στο χρόνο» (Λεύκωμα αναμνήσεων της Μεδεών Κατούνας και των αθλητικών σωματείων του Δήμου Μεδεώνος. Του Βαγγέλη Δ. Κουτιβή και τις Εκδόσεις Ίαμβος

Βιβλίο «Ταξιδεύντας στο χρόνο» (Λεύκωμα αναμνήσεων της Μεδεών Κατούνας και των αθλητικών σωματείων του Δήμου Μεδεώνος. Του Βαγγέλη Δ. Κουτιβή και τις Εκδόσεις Ίαμβος