Πέμπτη, 25 Ιανουαρίου 2018

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ

Είναι τόσο χαμηλό το επίπεδο των Ελλήνων διαιτητών και βοηθών κατ' επέκταση. Δεν έχει να κάνει με ομάδα αλλά είναι ανίκανοι. Ο Κούλα Χασάν θεωρείται ο "κορυφαίος" βοηθός. 
Δεν μπορείς να χτίσεις μία καλύβα μέσα στον βούρκο του παρελθόντος! 
Αυτοί όλοι έπρεπε ν' αλλάξουν, όλοι! Οι άνθρωποι είναι επικίνδυνοι...  Θ.Κ