Παρασκευή, 3 Ιουλίου 2015

πόσος μικρός γίνεται τελίκά;

Εικόνα για το αποτέλεσμα ειδήσεων