Τρίτη, 15 Απριλίου 2014

Οικογενειοκρατία

Για να πάρει ένας επαγγελματίας επίδομα ανεργίας πρέπει μετά τη διακοπή επαγγέλματος πρέπει να μην έχει μεταβιβάσει την επιχείρησή του ή το μερίδιό του ή τις μετοχές του στην επιχείρηση στην οποία ανήκε, σε πρόσωπο α΄ και β΄ βαθμού συγγένειας. 
 
Οι γόνοι τόσων “λαμπρών” προγόνων επαγγελματιών πολιτικών “κοσμούν” τα ψηφοδέλτια όλων σχεδόν των συνδυασμών.
Γιατί δεν μπήκε και εδώ μια απλή διάταξη : δημόσιες δαπάνες για δημόσιο αξίωμα σε δεύτερο πρόσωπο από την ίδια οικογένεια δεν προβλέπονται!

Xάρης Γ.