Τετάρτη, 10 Ιανουαρίου 2018

Σήμερα στην αθλητική γνώμη στη γνώμη τηλεόραση

Αναλύουμε τα αθλητικά δρώμενα μαζί με τον Χρήστο Παπαγιάννη.